Nasze produkty

Kosiarki MulczująceKosiarki mulczujące osiowe lub boczne firmy Noremat, z przednim lub tylnym zaczepem, umożliwiają różnorodne konfiguracje o szerokości roboczej od 1 m do 2,70 m.
Mogą być one stosowane same lub w połączeniu z kosiarką wysięgnikową dla zapewnienia maksymalnej wydajności.

Zakres stosowania: bieżące utrzymanie przydrożnych poboczy i utrzymanie dużych terenów zielonych.