Nasza firma

INFORMACJE PRAWNE

WARUNKI KORZYSTANIA
Łącząc się ze stroną internetową www.noremat.fr użytkownik potwierdza, że przeczytał, akceptuje i będzie przestrzegał informacji prawnych oraz poniższych uprawnień:


INFORMACJE PRAWNE
Strona www.noremat.fr stanowi własność:

NOREMAT
Dynapôle Ludres/Fléville
166, rue ampère
BP 60093
54714 LUDRES Cedex
RCS Nancy B 322 213 679

Hosting:
OVH
2, rue Kellermann
59100 ROUBAIX


OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
Informacje zawarte na stronie www.noremat.fr, w tym wygląd i funkcje strony nie mają charakteru umownego. NOREMAT stara się rozpowszechniać informacje wysokiej jakości na swojej stronie internetowej, nie będąc w stanie zagwarantować ich dokładności i kompletności. NOREMAT zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian lub korekt w treści swojej strony internetowej w dowolnym czasie bez uprzedzenia. NOREMAT nie może ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, bezpośrednie lub pośrednie, wynikające z dostępu przez internautę do strony internetowej www.noremat.fr i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z korzystania z tej strony internetowej oraz z zamieszczonych na niej treści. Linki od strony www.noremat.fr do innych stron, nie wiążą NOREMAT w zakresie ponoszonej odpowiedzialności, szczególnie w odniesieniu do dostępności i zawartości tych stron. NOREMAT nie ponosi odpowiedzialności za odnośniki do tej strony i zabrania osobom trzecim ustanawiania takich linków bez jego wyraźnej zgody. Prośbę o wyrażenie zgody należy wysłać pocztą na adres wskazany powyżej, a odpowiedź zostanie udzielona na piśmie.


WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
Treści (teksty, obrazy, ilustracje, fotografie, loga, marki oraz inne materiały do pobrania), które pojawiają się lub są dostępne na stronie www.noremat.fr są chronione prawem autorskim oraz innymi prawami własności intelektualnej i stanowią wyłączną własność firmy NOREMAT. Wykorzystanie materiałów ze strony www.noremat.fr jest dozwolone tylko w celach informacyjnych, wyłącznie do użytku osobistego, a ich pobranie nie daje żadnych praw do nich. W konsekwencji, jakiekolwiek użycie lub powielanie całości lub części tej strony na dowolnym nośniku oraz w jakikolwiek sposób jest zabronione bez uzyskania uprzedniego zezwolenia na piśmie.


KORESPONDENCJA MAILOWA
Na potrzeby korespondencji z NOREMAT internauta będzie korzystać z adresu contact@noremat.fr. Wiadomość zostanie wysłana do działu wewnętrznego NOREMAT, kompetentnego w zakresie kontaktów z klientami i będzie przechowywana jedynie przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi.


USTAWA O OCHRONIE DANYCH
Zgodnie z francuską ustawą 78-17 z dnia 6 stycznia 1978 r. ze zm. w sprawie informatyki, plików i wolności, klienci, potencjalni klienci oraz dostawcy mają prawo do wglądu i poprawiania dotyczących ich danych. Mogą również nie wyrazić zgody na wykorzystywanie ich adresu elektronicznego przez NOREMAT. Jeśli klient nie chce otrzymywać informacji od NOREMAT, wystarczy, że wyśle wiadomość na powyższy adres, podając swoje imię, nazwisko i adres.