Nasza firma

Conquest

"Conquest", pierwsza europejska sieć producentów sprzętów do utrzymania i rozwoju krajobrazu wiejskiego i miejskiego.

Zimowe utrzymanie dróg, utrzymanie terenów zielonych i poboczy drogowych, boisk sportowych i miejsc rekreacyjnych ... poprzez połączenie specjalistycznej i uzupełniającej wiedzy. Conquest daje łatwy dostęp do europejskich producentów sprzętu, doświadczonych dostawców dla samorządów terytorialnych.

Pochodzące ze wschodniej Francji, dzielące tę samą filozofię jakości produktów i usług, firmy Acometis, Etesia, Husson International i Noremat są bardzo zaangażowane w innowacje. W zglobalizowanym kontekście Conquest podkreśla swoje zróżnicowane podejście poprzez stałe dążenie do postępu technologicznego, zorientowane na większe bezpieczeństwo użytkowników i lepsze zaspakajanie zbiorowych potrzeb zrównoważonego rozwoju.


Accometis Atesia Husson Noremat