Nasze produkty

NarzędziaGłowice Noremat są łatwe w montażu, zgodne z europejskimi normami, niezawodne i wydajne. Łatwo wymienne, przyczyniają się do optymalnego wykorzystania kosiarek wysięgnikowych przez cały rok.

Nasz zakres dostosowalnych głowic oferuje Państwu szeroki wybór: głowic do koszenia i ścinania zarośli, piły do przycinania gałęzi, przycinaki do gałęzi, pługów do czyszczenia rowów...

Wszystkie części i sprzęty są przedmiotem programów badawczych mających na celu poprawę ich ergonomii, zmierzającą do uzyskania jak najbardziej przyjaznej dla środowiska jakości cięcia.

Większość z nich nadaje się do ramion kosiarek różnych producentów.