Nářadí

Kotoučové pily

""Čistý a ekologický řez"

Kotoučové pily Noremat jsou speciálně dimenzovány na údržbu zeleně řezem, prováděnou profesionály.
Vynikají v těchto druzích práce :
- řez křovin podél komunikací (dálnice, silnice, lesní cesty, místní komunikace, kanály, železnice a další)
- řez stromů ve stromořadích
- průklest tras pro elektrická a telekomunikační vedení
- údržba živých plotů podél cesta v zemědělství.

Jejich přednosti jsou různorodé :
- regulace napětí pohonných řemenů bez demontáže pilových kotoučů
- vzájemná zaměnitelnost kotoučů (nožové diskové kotouče nebo pilové kotouče prům. 700mm)
- dvojitá ochrana ložisek krytem nebo těsnícím kroužkem
- pila je použitelná se všemi typy ramen.