Naše Firma

Conquest

"Conquest", je první evropská síť výrobců strojů na údržbu a úpravu krajiny na venkově i ve městech.

Zimní údržba, úprava zelených ploch a okrajů silnic, úprava hřišť a sportovišť... díky soustředění specializovaného a vzájemně se doplňujícího know-how. Vám Conquest nabízí snadný dostup k zařízením evropské úrovně, k dodavatelům, kteří mají zkušenosti s požadavky údržby komunikací v dané oblasti.

Společnosti Acometis, Etesia, Husson International a Noremat pocházejí z východu Francie, mají stejnou filozofii pokud jde o kvalitu výrobků a jejich servis a razantně se angažují v oblasti inovace. Ve světovém kontextu se Conquest odlišuje soustavným výzkumem směrem k technologickému pokroku, orientovanému na vysokou bezpečnost uživatele, a na co nejvyšší uspokojení společných požadavků na trvale udržitelný rozvoj.


Accometis Atesia Husson Noremat